summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/setjmp/x32
diff options
context:
space:
mode:
authorrofl0r <retnyg@gmx.net>2014-01-07 22:43:34 +0100
committerrofl0r <retnyg@gmx.net>2014-02-23 11:07:18 +0100
commit323272db175204b951f119dae4bd99ef05e20f13 (patch)
tree70329156d5189294b1e9e7f9c7c326924ad62e35 /src/setjmp/x32
parent0f169cbb79c39a5b15f7a27d9283cdeb6e122b8f (diff)
downloadmusl-323272db175204b951f119dae4bd99ef05e20f13.tar.gz
import vanilla x86_64 code as x32
Diffstat (limited to 'src/setjmp/x32')
-rw-r--r--src/setjmp/x32/longjmp.s22
-rw-r--r--src/setjmp/x32/setjmp.s22
2 files changed, 44 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/setjmp/x32/longjmp.s b/src/setjmp/x32/longjmp.s
new file mode 100644
index 00000000..e175a4b9
--- /dev/null
+++ b/src/setjmp/x32/longjmp.s
@@ -0,0 +1,22 @@
+/* Copyright 2011-2012 Nicholas J. Kain, licensed under standard MIT license */
+.global _longjmp
+.global longjmp
+.type _longjmp,@function
+.type longjmp,@function
+_longjmp:
+longjmp:
+ mov %rsi,%rax /* val will be longjmp return */
+ test %rax,%rax
+ jnz 1f
+ inc %rax /* if val==0, val=1 per longjmp semantics */
+1:
+ mov (%rdi),%rbx /* rdi is the jmp_buf, restore regs from it */
+ mov 8(%rdi),%rbp
+ mov 16(%rdi),%r12
+ mov 24(%rdi),%r13
+ mov 32(%rdi),%r14
+ mov 40(%rdi),%r15
+ mov 48(%rdi),%rdx /* this ends up being the stack pointer */
+ mov %rdx,%rsp
+ mov 56(%rdi),%rdx /* this is the instruction pointer */
+ jmp *%rdx /* goto saved address without altering rsp */
diff --git a/src/setjmp/x32/setjmp.s b/src/setjmp/x32/setjmp.s
new file mode 100644
index 00000000..98f58b8d
--- /dev/null
+++ b/src/setjmp/x32/setjmp.s
@@ -0,0 +1,22 @@
+/* Copyright 2011-2012 Nicholas J. Kain, licensed under standard MIT license */
+.global __setjmp
+.global _setjmp
+.global setjmp
+.type __setjmp,@function
+.type _setjmp,@function
+.type setjmp,@function
+__setjmp:
+_setjmp:
+setjmp:
+ mov %rbx,(%rdi) /* rdi is jmp_buf, move registers onto it */
+ mov %rbp,8(%rdi)
+ mov %r12,16(%rdi)
+ mov %r13,24(%rdi)
+ mov %r14,32(%rdi)
+ mov %r15,40(%rdi)
+ lea 8(%rsp),%rdx /* this is our rsp WITHOUT current ret addr */
+ mov %rdx,48(%rdi)
+ mov (%rsp),%rdx /* save return addr ptr for new rip */
+ mov %rdx,56(%rdi)
+ xor %rax,%rax /* always return 0 */
+ ret